Radmax

Certyfikaty

 • Świadectwo ukończenia szkolenia – Agregaty chłodnicze Copeland ZX dla czynników chłodniczych A2L
  zobacz
 • Certyfikat autoryzacyjny urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych Gree
  zobacz
 • Certyfikat autoryzacyjny pomp ciepła Gree
  zobacz
 • Certyfikat FGAZ
  zobacz
 • Certyfikat uprawniający do montażu i serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych marki Mitsubishi Electric
  zobacz
 • Certyfikat z zakresu wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej urządzeń marki MDV
  zobacz
 • Świadectwo kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierające substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami
  zobacz
 • Świadectwo kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych
  zobacz
 • Uprawnienia do instalowania oraz konserwowania lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
  zobacz
 • Uprawnienia do lutowania rur miedzianych lutem twardym
  zobacz