Radmax

Świadectwo kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierające substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami