Radmax

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami