Radmax

Całodobowy serwis

W ramach naszej oferty znajduje się całodobowy serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, dzięki któremu wykonamy dla Państwa:

 • naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • usuwanie awarii sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego w trybie pilnym;
 • planowe przeglądy urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych;
 • audyt instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej;
 • oferujemy usługę assistance dla instalacji i urządzeń. Usługa ta pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa firmy, ponieważ nie tylko minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, ale również daje gwarancję, że usługa zostanie wykonana w wyznaczonym czasie.

Czym jest usługa assistance w ramach całodobowego serwisu?

W ramach obowiązującej umowy klienci będą posiadać prawo pierwszeństwa w usuwaniu usterek. Ponadto współpraca będzie przebiegać na warunkach, które zostały zapisane w umowie. Koszt tej usługi w przypadku klientów detalicznych, będzie oparty o koszty dojazdu, czasu poświęconego na konserwację lub usuwanie awarii oraz koszty zużytych w czasie tych czynności materiałów.

Na wszystkie wykonane przez nas usługi udzielamy gwarancji na okres 6-mcy, natomiast na dostarczone przez nas części zamienne – na okres jednego roku.

Cennik dla klientów detalicznych – interwencje awaryjne
z ryczałtowana kwota dojazdu:

 • w mieście – BEZPŁATNIE
 • poza miastem – 1,00 zł/km + 40 zł/godz. jazdy

Całodobowy serwis klimatyzacji

Montaż klimatyzacji pojedynczej do 6KW mocy chłodniczej/cieplnej

W cenie montażu wliczony jest:

 • montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej do wysokości 3 metrów
 • wykonanie pojedynczego przewiertu przez ścianę o grubości do 50 cm
 • połączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną instalacją chłodniczą do 3 mb (na jednostkę)
 • grawitacyjne odprowadzenie kondensatu (PCV do 4 metrów)
 • wykonanie próżni w układzie oraz sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
 • rozruch urządzenia
 • przeszkolenie personelu w zakresie obsługi klimatyzatora
 • podłączenie przewodów sterowania miedzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną (do długości przewodów dostarczonych przez producenta klimatyzatora)

Montaż urządzenia nie zawiera:

 • korytek instalacyjnych
 • wykonania bruzd w ścianach
 • wspornika pod jednostkę zewnętrzna
 • ingerencji w podłączenie elektryczne do sieci

Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji

Całodobowy serwis urządzeń chłodniczych

 • wymiana sprężarki w chłodniach, zamrażarkach, lodówkach
 • konserwacja chłodni
 • zakładanie kart dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego
 • znakowanie urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego
 • dokonywanie przeglądów urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego

Naszym głównym obszarem działania są: Słupsk, Koszalin, Bytów, Kościerzyna, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Sławno, Ustronie morskie, Jarosławiec, Poddąbie, Sianów, Lębork, Wicko, Łeba, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Mielno, Miastko, Szczecinek, Biały bór.

Jednak wykonujemy również montaże klimatyzacji i chłodnictwa na terenie całego kraju oraz za granicą.Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 512 401 201 lub adres e-mail: biuro@radmax.eu

Wszystkie ceny są cenami Netto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie w przypadkach trudnego dostępu do pomieszczeń/instalacji oraz skomplikowanego montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

Obowiązki właścicieli urządzeń chłodniczych wynikających z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Właściciele urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, które posiadają powyżej 3kg f-gazów, mają obowiązek rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Obowiązki właścicieli sprzętu z f-gazami w ilości powyżej 3 kg

 • Rejestracja urządzenia (urządzeń) w CRO;
 • Założenie karty urządzenia;
 • Naprawy, konserwacje i kontrole szczelności urządzeń tylko przez certyfikowanych techników – potwierdzane w karcie urządzenia;

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem naszej całodobowej infolinii serwisowej.