Radmax

Całodobowy serwis

W ramach naszej oferty znajduje się całodobowy serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, dzięki któremu wykonamy dla Państwa:

 • naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • usuwanie awarii sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego w trybie pilnym;
 • planowe przeglądy urządzeń i instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych;
 • audyt instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej;
 • oferujemy usługę assistance dla instalacji i urządzeń. Usługa ta pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa firmy, ponieważ nie tylko minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, ale również daje gwarancję, że usługa zostanie wykonana w wyznaczonym czasie.

Czym jest usługa assistance w ramach całodobowego serwisu?

W ramach obowiązującej umowy klienci będą posiadać prawo pierwszeństwa w usuwaniu usterek. Ponadto współpraca będzie przebiegać na warunkach, które zostały zapisane w umowie. Koszt tej usługi w przypadku klientów detalicznych, będzie oparty o koszty dojazdu, czasu poświęconego na konserwację lub usuwanie awarii oraz koszty zużytych w czasie tych czynności materiałów.

Na wszystkie wykonane przez nas usługi udzielamy gwarancji na okres 6-mcy, natomiast na dostarczone przez nas części zamienne – na okres jednego roku.

Cennik dla klientów detalicznych – interwencje awaryjne
z ryczałtowana kwota dojazdu:

 • w mieście – BEZPŁATNIE
 • poza miastem – 1,00 zł/km + 40 zł/godz. jazdy

Całodobowy serwis klimatyzacji

Montaż klimatyzacji pojedynczej do 6KW mocy chłodniczej/cieplnej

W cenie montażu wliczony jest:

 • montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej do wysokości 3 metrów
 • wykonanie pojedynczego przewiertu przez ścianę o grubości do 50 cm
 • połączenie jednostki zewnętrznej z wewnętrzną instalacją chłodniczą do 3 mb (na jednostkę)
 • grawitacyjne odprowadzenie kondensatu (PCV do 4 metrów)
 • wykonanie próżni w układzie oraz sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
 • rozruch urządzenia
 • przeszkolenie personelu w zakresie obsługi klimatyzatora
 • podłączenie przewodów sterowania miedzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną (do długości przewodów dostarczonych przez producenta klimatyzatora)

Montaż urządzenia nie zawiera:

 • korytek instalacyjnych
 • wykonania bruzd w ścianach
 • wspornika pod jednostkę zewnętrzna
 • ingerencji w podłączenie elektryczne do sieci

Konserwacja i czyszczenie klimatyzacji

Całodobowy serwis urządzeń chłodniczych

 • wymiana sprężarki w chłodniach, zamrażarkach, lodówkach
 • konserwacja chłodni
 • zakładanie kart dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego
 • znakowanie urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego
 • dokonywanie przeglądów urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego

Naszym głównym obszarem działania są: Słupsk, Koszalin, Bytów, Kościerzyna, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Sławno, Ustronie morskie, Jarosławiec, Poddąbie, Sianów, Lębork, Wicko, Łeba, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Mielno, Miastko, Szczecinek, Biały bór.

Jednak wykonujemy również montaże klimatyzacji i chłodnictwa na terenie całego kraju oraz za granicą.Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 512 401 201 lub adres e-mail: biuro@radmax.eu

Wszystkie ceny są cenami Netto. Przedstawione ceny mogą ulec zmianie w przypadkach trudnego dostępu do pomieszczeń/instalacji oraz skomplikowanego montażu urządzeń klimatyzacyjnych.

Obowiązki właścicieli urządzeń chłodniczych wynikających z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Właściciele urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, które posiadają powyżej 3kg f-gazów, mają obowiązek rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Obowiązki właścicieli sprzętu z f-gazami w ilości powyżej 3 kg

 • Rejestracja urządzenia (urządzeń) w CRO;
 • Założenie karty urządzenia;
 • Naprawy, konserwacje i kontrole szczelności urządzeń tylko przez certyfikowanych techników – potwierdzane w karcie urządzenia;

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem naszej całodobowej infolinii serwisowej.

Logotyp Spektrum Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny Logotyp Rzeczpospolita Polska Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Logotyp Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

RADMAX Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Radosław Felskowski zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na realizację projektu WNG-SPE.04.2023/085
w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Cel projektu: Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie oceny stosowanych rozwiązań informatycznych, określenia wymagań na oprogramowanie oraz doboru rozwiązań informatycznych do wdrożenia.

Wartość projektu: 15.000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 9.000,00 PLN