Radmax

Komory chłodnicze

Komory chłodnicze

Komory chłodnicze - chłodnictwo Słupsk - Radmax

W chłodnictwie jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań są komory chłodnicze. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie niskiej temperatury celem chłodzenia towarów i produktów, aby jak najdłużej zachować termin ważności.

Pomieszczenia zaadaptowane do chłodnictwa charakteryzują się dużą izolacyjnością cieplną i wysoką szczelnością celem zachowania odpowiedniej temperatury dla przechowywanych w niej produktów. Jedną z głównych klasyfikacji komór chłodniczych jest podział ze względu na wysokość i zakres temperatury, zalicza się do nich:

  1. Komory chłodnicze – temperatury 0 do 10oC,
  2. Komory chłodnicze okołozerowe – wahania temperatur -1 do 1oC,
  3. Komory mroźnicze – temperatury -5oC do -25oC,
  4. Komory mroźnicze standardowe – -18oC do -25 oC,
  5. komory mroźnicze głębokiego mrożenia – temperatury ok. -30oC,
  6. komory z atmosferą kontrolowaną.

Komory chłodnicze – budowa

Szczególną uwagę oprócz preferowanej temperatury należy zwrócić również na konstrukcje komór chłodniczych, ich jakość, właściwości i materiał z jakiego zostały wykonane. Ma to zasadnicze znaczenia przy specyfice przechowywanych tam produktów. Do tej grupy zalicza się następujące konstrukcje komór chłodniczych:

  1. komory składane z segmentowych płyt poliuretanowych,
  2. komory montowane w całości z płyt poliuretanowych u producenta,
  3. komory murowane: komory murowane wolno stojące lub komory murowane umieszczane w obiektach o większej kubaturze (wbudowane).

Istotnym elementem komór są drzwi chłodnicze, które dobiera się w oparciu o ich konstrukcję i izolacyjność termiczną. Do głównych rodzajów drzwi należą drzwi obrotowe i przesuwane.

Aby komory chłodnicze spełniały swoją funkcję ważne jest utrzymanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej i szczelności. Jako izolację termiczną stosuje się w głównej mierze styropian i piankę poliuretanową. Ze względu na swoje właściwości najlepszy jest materiał porowaty o niskim współczynniku przewodności cieplnej. Gazy, które wypełniają porowatą przestrzeń stwarzają dodatkowy opór cieplny. Wilgotność ma znaczny wpływ na przewodność cieplną materiału. Wraz ze wzrostem wilgotności znacznie podnosi się przewodność cieplna materiału stąd bardzo ważna jest duża oporność dyfuzyjna. Ze względu na właściwości fizyczne otoczenia oraz funkcjonalność komór chłodniczych należy zatrzymać się przy warunkach wytrzymałościowych. Obciążenie podłóg przechowywanymi towarami, niskie temperatury i wilgotność przemawiają za zwróceniem uwagi na jakość wykorzystanych materiałów odpornych na wilgotność. Warunki w komorach chłodniczych powinny być bezwonne z uwagi na przechowywane produkty a materiały odporne na gnicie ze względu na stopień wilgotności.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania oferty na montaż komory chłodniczej w Państwa firmie.