Radmax

 1. Zlecenia przyjmowane są telefonicznie, na numer serwisowy podany w umowie (w systemie 24/7)
 2. Zlecenie telefoniczne każdorazowo musi być potwierdzone poprzez e-mail na adres biuro@radmax.eu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.
 3. Czas podjęcia czynności serwisowych ustalany jest indywidualnie, z zachowaniem warunków zawartych w umowie lub możliwości zaplanowania czasu pracy serwisu przez koordynatora na podstawie ilości zleceń realizowanych w danym czasie.
 4. Przed przybyciem na obiekt, serwisant kontaktuje się poprzez podany numer kontaktowy.
 5. Po dokonaniu oględzin i postawieniu diagnozy w porozumieniu z klientem podejmowana jest decyzja o dalszych czynnościach dotyczących usługi.
 6. Szacowany czas naprawy jest ustalany po przeprowadzeniu oględzin i diagnozy, zależnie od stopnia skomplikowania.
 7. Jeżeli podczas prac naprawczych urządzenia okaże się, że koszty naprawy będą wyższe niż wcześniej ustalono, serwis Radmax poinformuje o tym na bieżąco.
 8. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta, firma Radmax pobiera opłatę za diagnozę i podjęcie próby naprawy w wymiarze do 3 roboczogodzin x ilość techników + koszty dojazdu.
 9. Serwis Radmax podejmuje się realizacji wykorzystując wyłącznie NOWE części i komponenty zamienne oraz czynniki chłodnicze pierwotnego pochodzenia.
 10. Akceptujemy wykonanie naprawy z zastosowaniem części używanych po regeneracji, jeśli zamawiający tego oczekuje (w celu obniżenia kosztów naprawy).
 11. Klient lub osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek potwierdzić serwisantowi wykonującemu pracę “Protokół serwisowy z naprawy” zawierający ewentualne uwagi o przebiegu naprawy, stwierdzone nieprawidłowości.
 12. Na wykonaną usługę i zainstalowane części i materiały (zgodnie z zakresem wymienionym w „Protokole serwisowym z naprawy”) Radmax udziela 12 – miesięcznej gwarancji, zaś na części regenerowane 3 – miesięczna gwarancja.
 13. Urządzenie nie odebrane przez zamawiającego w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia naprawy przechodzi na własność firmy Radmax i zostanie przekazany niezwłocznie do utylizacji.
 14. Złożone zlecenie wykonania naprawy albo przekazanie do nas sprzętu do naprawy oznacza przyjęcie przez Klienta naszych warunków, na podstawie których świadczymy usługi napraw.