Radmax

Ogólne warunki serwisu

 1. Zlecenia przyjmowane są telefonicznie, na numer serwisowy podany w umowie (w systemie 24/7)
 2. Zlecenie telefoniczne każdorazowo musi być potwierdzone poprzez e-mail na adres biuro@radmax.eu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.
 3. Czas podjęcia czynności serwisowych ustalany jest indywidualnie, z zachowaniem warunków zawartych w umowie lub możliwości zaplanowania czasu pracy serwisu przez koordynatora na podstawie ilości zleceń realizowanych w danym czasie.
 4. Przed przybyciem na obiekt, serwisant kontaktuje się poprzez podany numer kontaktowy.
 5. Po dokonaniu oględzin i postawieniu diagnozy w porozumieniu z klientem podejmowana jest decyzja o dalszych czynnościach dotyczących usługi.
 6. Szacowany czas naprawy jest ustalany po przeprowadzeniu oględzin i diagnozy, zależnie od stopnia skomplikowania.
 7. Jeżeli podczas prac naprawczych urządzenia okaże się, że koszty naprawy będą wyższe niż wcześniej ustalono, serwis Radmax poinformuje o tym na bieżąco.
 8. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta, firma Radmax pobiera opłatę za diagnozę i podjęcie próby naprawy w wymiarze do 3 roboczogodzin x ilość techników + koszty dojazdu.
 9. Serwis Radmax podejmuje się realizacji wykorzystując wyłącznie NOWE części i komponenty zamienne oraz czynniki chłodnicze pierwotnego pochodzenia.
 10. Akceptujemy wykonanie naprawy z zastosowaniem części używanych po regeneracji, jeśli zamawiający tego oczekuje (w celu obniżenia kosztów naprawy).
 11. Klient lub osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek potwierdzić serwisantowi wykonującemu pracę “Protokół serwisowy z naprawy” zawierający ewentualne uwagi o przebiegu naprawy, stwierdzone nieprawidłowości.
 12. Na wykonaną usługę i zainstalowane części i materiały (zgodnie z zakresem wymienionym w „Protokole serwisowym z naprawy”) Radmax udziela 12 – miesięcznej gwarancji, zaś na części regenerowane 3 – miesięczna gwarancja.
 13. Urządzenie nie odebrane przez zamawiającego w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia naprawy przechodzi na własność firmy Radmax i zostanie przekazany niezwłocznie do utylizacji.
 14. Złożone zlecenie wykonania naprawy albo przekazanie do nas sprzętu do naprawy oznacza przyjęcie przez Klienta naszych warunków, na podstawie których świadczymy usługi napraw.
Logotyp Spektrum Logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny Logotyp Rzeczpospolita Polska Logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Logotyp Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

RADMAX Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Radosław Felskowski zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich na realizację projektu WNG-SPE.04.2023/085
w ramach projektu grantowego „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Cel projektu: Zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie oceny stosowanych rozwiązań informatycznych, określenia wymagań na oprogramowanie oraz doboru rozwiązań informatycznych do wdrożenia.

Wartość projektu: 15.000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 9.000,00 PLN